محصولاتی که حاصل تلاش مجموعه گروه خط است

ما اهدافمان را زندگی می‌کنیم می‌سازیم

محصولات ما پس از اراده خدا، زائیده‌ی بررسی عمیق، نیازسنجی، هنر مهندسی و برنامه ریزی گروه خط است و اکثراً با بودجه بسیار کم و در شرایط سخت ممکن شده اند!

اهنربای سرامیکی
Stack 2

برای اجرای یک پروژه ساخت و تولید اولین گام همت است!

مجموعه محصولات طراحی و تولید شده توسط گروه خط

محصولات تولید شده، همگی پس از کشف دانش فنی حاصل از تحقیقات به مرحله تولید انبوه رسیده اند. بودجه تحقیقات بسیار بهینه مدیریت شده و تمامی پروژه‌ها با بازدهی بالا منجر به حصول فناوری در کشور شده است.

+0

پروژه اجرا شده
دانشگاه صنعتی شریف
سرامیک‌های هنری صراحی
سینرمی
شرکت کارماکو
جهاد تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت ایران
شبکه هم آوری
توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان
تکنولوژی مواد (متک)